В миналото методите за съосност(центровка) са били изключително трудоемки. Съществуването на много потенциални източници на грешки, липса на точност са водили до ниски резултати. В днешния технологичен свят, модерни машини и прецизна техника изискването за точност е основна предпоставка. Близо 50% от непредвидените престои на ротационното оборудване се дължи на несъосност.

Несъосността на ротационното оборудване се е явявала и ще се явява причина за големи икономически загуби за всяка индустрия по света.

left_alligment_1

Несъосността води до: намаляване надежността на оборудването, влошено качество на продукцията, непредвидени престои, повишен разход на енергия.

left_alligment_2.jpg

Центроване на хоризотнални машини

belt-alignment-with-laser-3x2-2.jpg

Центроване на ремъчни и верижни предавки

vertical_alignment_resize.jpg

Центроване на вертикални машини

Добрата съосност – предпоставка за удължаване живота на машините.

Лазерно-оптичната съосност дава от 10до 100 пъти по-добра точност в сравнение с традиционните методи. Лазерният метод за съосност позволява да се измери съосността на валовете на всяка позиция за секунди, независимо от габаритите на машините. Фирма „Ирида-22“ ООД разполага със съвременна апаратура базирана на лазерна технология, чието използване е опростено, лесно и дава надежни резултати.