ИЗМЕРВАНЕ РАВНИННОСТ НА КРЪГЛИ И ПРАВОЪГЪЛНИ ПОВЪРХНОСТИ
 • измерват се различни машинни части: фундаменти, фланци, маси на металорежещи машини и др
 • може да се извършват до 300 измервания с точност до 0.001мм
 • с помощта на софтуер се построява триизмерно изображение на измерваната равнина
ИЗМЕРВАНЕ НА ПРАВОЛИНЕЙНОСТ

За база се използва лазерен лъч

 • може да се извършват до 150 измервания с точност до 0.001мм
 • две от точките се нулират, а останалите се преизчисляват към така определената база

ИЗМЕРВАНЕ НА ПРАВИ ЪГЛИ

 • измерва се праволинейност на първия обект, който се взема за база
 • след което се измерва втория обект
 • измерените стойности се преобразуват в ъглови величини, показващи отклонението на втория обект от 90 °
ИЗМЕРВАНЕ СЪОСТНОСТ НА ОТВОРИ
 • използва се главно при ДВГ
 • точност на измерване до 0.001мм и максимална дължина – 40м

ИЗМЕРВАНЕ НА УСПОРЕДНОСТ

 • използва се при машини с голям брой валци
 • може да се измерят до 150 обекта
 • софтуер построява разположението на валците в пространството
20191221_155346
20200515_101216
20200515_152050
20141205_101702
20200823_110109
20181030_172055
20200821_151655
20141205_093441