Съществуват групи машини и съоръжения за които не може да се приложи стандартния подход, както и да се причислят към определен  стандарт. При наличие на нестандартно оборудване  могат да възникнат проблеми с оценката нивата на вибрации, както и диапазоните на тяхното проявление.

Ние можем да съдействаме за конкретизиране на проблемите по оборудването и издаване на предписания за  начините за намаляване или ограничаване на вибрациите.

Целите са:

  • по-здравословна и безопасна работна среда;
  • по-надеждни машини и съоръженията.
20170407_143944
20190111_162921
20190123_151854
20190123_152059
IMG-7cda1c6d5d25d1a6d605421e4391f46b-V
IMG-31800d2cdffe7ba1bce69021075830dc-V
IMG-f5b7c3222d66d604c3b3d7b9ca34ed61-V
20200519_163920