БАЛАНСИРАНЕ НА СТЕНД

Фирмата разполага със стандартни стационарни стендове за балансиране на ротори с тегла:

 • Стенд I: от 0,1кг до 15кг., диаметър до 500мм;
 • Стенд II: от 10кг. до 100кг., диаметър до 1500мм;
 • Стенд III: от 50кг. до 500кг., диаметър до 1500мм;
 • Стенд IV: от 10кг. до 1 500кг., диаметър до 2500мм;
 • Стенд V: тегло от 400 до 4 000кг. , диаметър до 2500мм;

Фирмата балансира РОТОРИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ и ВЕНТИЛАТОРИ

Възможностите за баланиране на стенд са:

 • задвижване карданно или ремъчно с плавно регулиране честотата на въртене;
 • качество на балансиране ≤15g.mm/kg;

При наранени лагерни шийки балансирането може да се извърши на стенд в собствените си лагери.

При ротори с тегло по-голямо от 4 000кг. балансирането се извършва на работното си място при условие, че има достъп до местата за отнемане или добавяне на балансиращите тежести.

В зависимост от вида на работното колело се извършва:

 • едноравниннодвуравнинноили триравнинно балансиране.

Изключително добри резултати се получават при балансирането на работното колело на вентилатора в мястото му на работа. Обороти от 300 до 60 000 об/мин.

Много добри резултати се получават , когато работното колело на вентилатора се балансира на стенда съвместно с щатния си вал и лагери.

В зависимост от вида на работното колело се извършва:

Едноравнинно, двуравнинноилитриравнинно балансиране.

Изключително добри резултати се получават при балансирането на работното колело на вентилатора в мястото му на работа. Обороти от 300 до 60 000 об/мин.

При балансирането на стенд могат да се балансираме работни колела със следните параметри:

1. Стенд I:

  • диаметър до 2 000 мм;
  • тегло до 1 000кг

2. Стенд II:

  • диаметър до 1200мм;
  • тегло до 4000кг.

3. Стенд III:

  • диаметър до 500мм;
  • тегло от 0,1 до 15кг.

4. Стенд IV:

  • диаметър до 1500мм;
  • тегло от 15 до 500кг.

5. Стенд V:

  • диаметър до 100мм;
  • тегло от 15 до 500кг.

Много добри резултати се получават , когато работното колело на вентилатора се балансира на стенда съвместно с щатния си вал и лагери.