Безпроблемната работа на корабните машини е желанието на всеки екипаж. Предпоставка за това е правилното разположение на всички ротиращи се детайли, свързани с движението и управлението на плавателния съд. Част от действията, които се предприемат са измерване на съосност на витлов вал, спрямо скоростна кутия, на скоростна кутия спрямо главен двигател, център на ротация, съосност на лагерни шийки, измерване на равнинност на фундаментна рама и много други. Контрол се осъществява и на други съоръжения, които не са част от задвижването като измерване на дебелини на стени, измерване на равнинност на кули за товарни кранове, контрол на заваръчни шевове и др. Контрол на ремонтния процес, като съвкупност от следене на всички параметри, е жизнено важно за нормална експлоатация и предотвратяване на непредвидени ситуации. Разбира се в следремонтния пусков процес е важно да се осъществи и виброконтрол на двигател, скоростна кутия и други въртящи се елементи и детайли

20141205_101659
20141205_103029
20141205_093441
20181030_172055