Капилярен безразрушителен контрол, още наречен като “метод на проникващите течности”, служи за откриване на дефекти на повърхността на готовите изделия , които не се забелязват с невъоръжено око – това са закалъчни и шлифовъчни пукнатини, уморни пукнатини, драскотини, плитки вдлъбнатини, проходни пукнатини и други подобни нецялостности. Методът позволява да се получат индикаторни следи от тези дефектите, да се повиши техния контраст и видимо да се уголемят размерите им така, че те да се забелязват с просто око.

Ограничения:

  1. Не се откриват пукнатини с разкритие по-малко от 1/20 от дълбочината и по-голямо от 500 μm и дълбочина под 10 μm. Минималните стойности зависят от качеството на повърхнината.
  2. Не се определят видът и дълбочината на нецялостностите.
  3. Размерите на индикацията не съответстват еднозначно на размерите на нецялостностите, определени на повърхнината.

Важно условие преди контрола е повърхностите да са почистени от всякакви видове замърсявания, бои, лакове, грундове, греси, ръжда и др., след което добре почистената област се пръска или маже с пенетрант. Обикновено времето на обследване е до няколко минути, в зависимост от площта, което прави метода предпочитан в световен мащаб.

„Ирида – 22” ООД извършва контрол с проникващи течности на заварени съединения, отливки, изковки и машинни части чрез цветно – контрастни и флуоресцентни проникващи течности.

kap2-1
kap1-1
IMG_20190201_083357