Основна Характеристика на термографията e използването на инфрачервеното излъчване на обектите. Всички обекти при температура над абсолютната нула излъчват топлина под формата на енергия. Термографията, чрез съответната апаратура, улавя инфрачервеното излъчване на контролираното издeлиe и го визуализира c помощта на изображение наречени термограми. Термограмите ca генерирани изображения, при които за определена стойност на температурата ce задава определен цвят. Познавайки механизмите на разпространение на топлината ce правят заключения за състоянието на контролираното издeлиe.

ПРЕДИМСТВА И ПРИЛОЖИМОСТ НА МЕТОДА

Най-характерно за метода е това, че може да се прилага за големи площи, за разлика от останалите методи, което е предпоставка за ниска цена. Освен това резултатите се извеждат в момента на прилагането и може да се оцени състоянието на машина или съоръжение без допълнителен последващ анализ.

Нашата организация осъществява термографичен контрол за:

  • ел. двигатели;
  • състояние на топлинни изолации;
  • електрически уредби;
  • лагерни възли;
  • други топлинно натоварени машини и съоръжения;