Ултразвуковият метод за контрол се основава на въвеждане в изпитвания материал на ултразвукови вълни генерирали от ултразвукови сонди и тяхното отражение/дифракция от несъвършенствата в материала.

Методът е намерил основно приложение при неразрушаващия контрол на заварени съединения с дебелина на стената по голяма от 8 мм, отливки и изковки.

Посредством ултразвуковия метод за контрол се откриват обемни и плоски несъвършенства, като пукнатини, несплавявания, шлакови включвания, газови пори, корозия, разслоявания и неметални включвания и неметални листа.

Една важна част от техническия контрол е едностранното измерване на дебелини, познато още като ултразвукова дебелометрия. Чрез излъчване на ултразвукова вълна и използване на ехоимпулсния метод се измерва дебелина на метални или неметални материали, при което може да се създаде корозионна карта например на тръби или система от тръбопроводи и съдове.

Методът е много ефективен при отговорни съоръжения, при които има достъп само до едната от страните, имат сложна конструкция или работят под високо налягане.

Предимствата на ултразвуковата дебелометрия са мобилност – уредите са с малки размери, което позволява измерване на труднодостъпни места, нисък разход за материали и консумативи, екологично чист – не замърсява околната среда, не нарушава работния процес – изпитанията се извършват по време на експлоатация, точност на измерването – до 0,01 мм, възможност за измерване през боя – при наличие на добра адхезия и други.

Този метод позволява да се оцени моментното изтъняване и от получените резултати да се направи оценка за съоръжението, с цел предотвратяване на аварийни ситуации и превантивен ремонт.