393da7b3830f6b1e696603df8199c79f.jpg

Термография

Термографичен контрол за:

  • Прегряване на ел. двигатели
  • Прегряване на лагери
  • Прегряване на различни машинни части и съоръжения
Научете повече
aassddqqwwee.jpg

Ултразвукова Дебелометрия

Едностранно измерване дебелини на стени на тръбопроводи, съдове под налягане и други детайли и съоръжения от метал или пластмаса.

  • Челни и ъглови заварени съединения
  • Изковки, отливки, валцувани материали
  • Изделия с плоска и сложна форма
Научете повече
wqwqwq.jpg

Капилярен контрол

Цветен (на дневна светлина) метод за откриване на повърхностни дефекти (пукнатини, завалцувания, разкъсвания, пори и др.) в заварени съединения, в метални повърхности с плоска или сложна форма.

Научете повече