Измерването на вибрации през определен период от време ( offline )е един от най-често срещаните начини за диагностика на машини, посредством методите на вибродиагностиката. Измерваните параметри на вибрациите се съпоставят със стандартни норми на европейски и световни организации. С помощта на софтуер, се събират, визуализират и архивират данните от измерванията. По този начин се регистрират и проследяват наличието и развитие на дефекти. Типични примери за такива дефекти са: дебаланс, повреда в лагерните възли, разцентровка, хлабини , несвойствен режим на работа и др. Измерването се осъществи с помощта на специално оборудване – виброанализатори.
Проследяването на вибрационното състояние на машините дава възможност за определяне фактическото им състояние и предотвратяване на аварийни ситуации.

 

Offline метод
offline-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4
Структура за Online вибро-контрол
online-metod

 

 

Измерването може да се осъществява и във всеки един момент, като се използва апаратура и датчици, закрепени към изследваната машина (online). Сигналите, постъпващи от закрепените към съоръжението датчици, се обработват от изчислителна машина (сървър) и мощен софтуер. Цялата информация е достъпна от всяка работна станция в локалната мрежа и други устройства през интернет, чрез криптирана и защитена връзка. Свързването е чрез персонални потребителско име и парола и всеки акаунт е с различни превилегий. Предимството на този метод е непрекъснатия достъп до данните за състоянието на машината, независимо от времето и разстоянието, построяване на тренд в непрекъснат период от време.

Фирма „Ирида – 22“ ООД разполага с необходимите технически средства за извършване измерване на вибрации и последващ анализ.
Извършваме виброконтрол на машини:
● с мощност от 1 kW до над 10 МW,
● ниско оборотни и високо оборотни машини,
● турбини, турбокомпресори и промишлени инсталации.

Персоналът е с дългогодишен опит и обучен в съответствие с ISO 18436 и ISO 10816.