gears-1236578_960_720

Съществуват групи машини и съоръжения за които не може да се приложи стандартния подход, както и да се причислят към определен  стандарт. При наличие на нестандартно оборудване  могат да възникнат проблеми с оценката нивата на вибрации, както и диапазоните на тяхното проявление.

Ние можем да съдействаме за конкретизиране на проблемите по оборудването и издаване на предписания за  начините за намаляване или ограничаване на вибрациите.

Целите са:

  • по-здравословна и безопасна работна среда;
  • по-надеждни машини и съоръженията.