Богатата база на нашата организация, както и опита и уменията на персонала, позволяват успешно да извършваме ремонт и изработка на машинни елементи и прилежащи към тях съоръжения. Гарантираме с високо качество, надеждност и прецизност, независимо от габаритите и важността на детайлите.