Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,

Η ΙΡΙΔΑ-22 ΕΠΕ έχει την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσει τη δραστηριότητά της στον τομέα της διάγνωσης του βιομηχανικού εξοπλισμού. Η εταιρεία έχει διατεθεί στην αγορά για περισσότερα από 15 χρόνια και διαθέτει επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία και πρακτική στον τομέα της ενέργειας, της χημικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων.

Οι βασικοί παράγοντες στους οποίους βασίζεται η δραστηριότητά μας είναι:

-Υψηλό επίπεδο προσόντων και επαγγελματισμού του προσωπικού της εταιρείας.
-Χρήση σύγχρονου διαγνωστικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.
-Αξιολόγηση των διαγνωστικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τα διεθνή πρότυπα.

Οι δραστηριότητες προτεραιότητας της IRIDA – 22 Ltd είναι:

-Centre;
-Balance;
-Βιβιοδιαγνωστικός έλεγχος μηχανημάτων και εξοπλισμού.
-Γεωμετρικές μετρήσεις ακριβείας με λέιζερ.

Ως αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοτήτων, μπορούμε να σας προσφέρουμε μια πλήρη τεχνική λύση παρουσία προβλημάτων στον εξοπλισμό που δοκιμάζεται. Οι κύριοι πελάτες μας είναι επιχειρήσεις χημικών, χαλκού, τροφίμων, χημικών, ενέργειας και άλλων.

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ!