μέτρησης δονήσεων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου (offline) είναι ένας από τους πιο κοινούς τρόπους για τη διάγνωση μηχανήματα μέσω των μεθόδων ανάλυσης κραδασμών. Οι μετρημένες παραμέτρους δόνησης συγκρίνονται με τους πρότυπους κανόνες ευρωπαϊκών και παγκόσμιων οργανισμών. Χρησιμοποιώντας λογισμικό, τα δεδομένα μέτρησης συλλέγονται, απεικονίζονται και αρχειοθετούνται. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφεται και εντοπίζεται η παρουσία και η ανάπτυξη ελαττωμάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων ελαττωμάτων είναι: έλλειψη ισορροπίας, αποτυχία έδρασης, θραύση, κενά, άνισες συνθήκες εργασίας κ.λπ. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό – αναλυτές δόνησης.
Η παρακολούθηση της κραδασμικής κατάστασης των μηχανών καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της πραγματικής τους κατάστασης και την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

 

Μέθοδος εκτός σύνδεσης
offline-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4
Δομή για Online Vibro-Control
online-metod

 

 

Η μέτρηση μπορεί επίσης να γίνει ανά πάσα στιγμή με τη χρήση εξοπλισμού και αισθητήρων που είναι συνδεδεμένοι με την υπό μελέτη μηχανή (online). Τα σήματα που προέρχονται από τους αισθητήρες που είναι συνδεδεμένοι με τη συσκευή, επεξεργάζονται από μηχανογραφικό μηχάνημα (server) και ισχυρό λογισμικό. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες από κάθε σταθμό εργασίας στο τοπικό δίκτυο και σε άλλες συσκευές μέσω Internet μέσω κρυπτογραφημένης και ασφαλούς σύνδεσης. Η σύνδεση γίνεται μέσω προσωπικού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης και κάθε λογαριασμός έχει διαφορετικά προνόμια. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η αδιάκοπη πρόσβαση στα δεδομένα κατάστασης μηχανής, ανεξάρτητα από το χρόνο και την απόσταση, δημιουργώντας μια τάση για μια συνεχή χρονική περίοδο.

Η εταιρεία «Irida – 22» Ltd. διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη μέτρηση των κραδασμών και την επακόλουθη ανάλυση.
Πραγματοποιούμε vibrocontrol των μηχανών:
● με ισχύ από 1 kW έως 10 MW,
● Μηχανές χαμηλής ταχύτητας και μεγάλης ταχύτητας,
● τουρμπίνες, υπερσυμπιεστές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Το προσωπικό είναι έμπειρο και εκπαιδευμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 18436 και ISO 10816.