Θερμογραφία

Θερμογραφικός έλεγχος για:
– υπερθέρμανση ηλεκτρικών κινητήρων,
– υπερθέρμανση των εδράνων,
– υπερθέρμανση διαφόρων εξαρτημάτων μηχανών και εξοπλισμού,

Έλεγχος υπερήχων

Υπερήχων μη καταστρεπτικός έλεγχος:
– μπροστινές και γωνιακές συγκολλημένες αρθρώσεις,
– σφυρήλατα, χύτευσης, έλασης ·
– αντικείμενα επίπεδου και σύνθετου σχήματος,

 

Υπερήχων Πάχος

Μονομερής μέτρηση πάχους τοιχωμάτων αγωγών, δοχείων πίεσης και άλλων στοιχείων και εγκαταστάσεων από μέταλλο ή πλαστικό.

 

Τριχοειδής έλεγχος

Μέθοδος χρώματος (ημέρας) για την ανίχνευση επιφανειακών ελαττωμάτων (ρωγμές, συγκολλήσεις, δάκρυα, πόροι κλπ.) Σε συγκολλημένες αρθρώσεις σε μεταλλικές επιφάνειες επίπεδου ή πολύπλοκου σχήματος.

 

Έλεγχος μαγνητικής σκόνης

Μέθοδος για την ανίχνευση επιφανειακών και υπόγειων ελαττωμάτων σε σιδηρομαγνητικά υλικά διαφορετικών σχημάτων.

 

 

Επισκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού και παροχή συμβουλών

 

Δραστηριότητα επισκευής πλοίων.