ЦентровкаВ миналото методите за съосност(центровка) са били изключително трудоемки. Съществуването на много потенциални източници на грешки, липса на точност са водили до ниски резултати. В днешния технологичен свят, модерни машини и прецизна техника изискването за точност е основна предпоставка. Близо 50% от непредвидените престои на ротационното оборудване се дължи на несъосност.

 

 

Несъосността на ротационното оборудване се е явявала и ще се явява причина за големи икономически загуби за всяка индустрия по света.

НЕСЪОСНОСТТА ВОДИ ДО:
-намаляване надежността на оборудването;
-влошено качество на продукцията;
-непредвидени престои;
-повишен разход на енергия.

СЪОСНОСТТА НА МАШИНИТЕ ВОДИ ДО:
-повишаване надежността на оборудването;
-повишаване производственото време на оборудването;
-намаляване разхода на енергия;
-повишено качество на продукцията.

 

Центровка на помпи

Добрата съосност – предпоставка за удължаване живота на машините.

Лазерно-оптичната съосност дава от 10до 100 пъти по-добра точност в сравнение с традиционните методи. Лазерният метод за съосност позволява да се измери съосността на валовете на всяка позиция за секунди, независимо от габаритите на машините.
Фирма „Ирида-22“ ООД разполага със съвременна апаратура базирана на лазерна технология, чието използване е опростено, лесно и дава надежни резултати.