ultrasonic-thickness-measurement-250x250

Ултразвуковият метод за контрол се основава на въвеждане в изпитвания материал на ултразвукови вълни генерирали от ултразвукови сонди и тяхното отражение/дифракция от несъвършенствата в материала.

Методът е намерил основно приложение при неразрушаващия контрол на заварени съединения с дебелина на стената по голяма от 8 мм, отливки и изковки.

Посредством ултразвуковия метод за контрол се откриват обемни и плоски несъвършенства, като пукнатини, несплавявания, шлакови включвания, газови пори, корозия, разслоявания и неметални включвания и неметални листа.