ПРЕДИМСТВА НА БАЛАНСИРАНЕТО В СОБСТВЕНИ ЛАГЕРИ:

 

– НЕ СЕ НАЛАГА РАЗГЛОБЯВАНЕ НА МАШИНАТА И ТРАНСПОРТ НА РОТОРА;

– НАМАЛЯВА НАТОВАРВАНЕТО В ЛАГЕРНИТЕ ВЪЗЛИ;

– НАМАЛЯВА РАЗХОДИТЕ ЗА АВАРИЙНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИТЕ;

– ПОЗВОЛЯВА БАЛАНСИРАНЕ НА РОТОРИ С ВСЯКЪКЪВ РАЗМЕР И ТЕГЛО;

– ПРЕДПАЗВА МЕТАЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА ФУНАДАМЕНТИТЕ ОТ УМОРА И РАЗРУШАВАНЕ;

 

БАЛАНСИРАНЕ В СОБСТВЕНИ ОПОРИ
Фирмата разполага с методика, апаратура и квалифицирани специалисти за балансиране на ротационни детайли в собствени опори /на работната площадка, където машините изпълняват функционалното си предназначение/

 

 

Балансиране на място

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ:

1.Да има достъп до детайла подлежащ на балансиране с цел де се прибавят или отнемат маси;
2.Да има възможност за последователно пускане и спиране на машината, като оборотите да се задържат константни;
3.Обороти от 300 до 60 000 об/мин;
4.Масата теоретично е неограничена;

Преди балансирането, по изискване на клиента, с помоща на вибродиагностиката може да се извърши:
1.Оценка състоянието на лагерите;
2.Оценка качеството на съосността /центоровката/ между задвижваща и задвижвана машина;
3.Определяне зоната на състоянието, в която попада машината според действащите в момента стандарти за допустими норми на вибрации на ротационно оборудване.